Subscribe to our newsletter today!

  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Polski
share

Eksport lotniczy z Rosji do Argentyny

Na początku marca przeprowadziliśmy transport 43-kilogramowej paczki z Samary - miasta leżącego w europejskiej części Rosji - do Buenos Aires w Argentynie.

Historia tej przesyłki rozpoczyna się od prośby, z jaką zgłosiła się do nas RÖHLIG Argentina S.R.L - firma należąca do globalnej sieci RÖHLIG. Chodziło o to, aby dla strategicznego klienta firmy skalkulować najkorzystniejsze połączenie logistyczne pomiędzy Samarą, a Buenos Aires. Nadawcą był potężny operator gazociągu w Rosji, odbiorcą - jedna największych w Argentynie spółek zajmujących się wydobyciem gazu ziemnego.

Operator logistyczny klienta korzystał dotąd z międzynarodowego połączenia trasportem drogowym z Samary do Frankfurtu, a dalej z transportu lotniczego do Buenos Aires, co wiązało się oczywiście z dodatkowymi kosztami tranzytowymi i dłuższym czasem realizacji. Dlatego postanowiliśmy zmienić łańcuch dostaw i nadawać towary bezpośrednio na lotnisku międzynarodowym w Samarze.

Jak się okazało łączny koszt transportu był korzystniejszy i przyniósł oszczędność czasu, a przesyłka bez zbędnych przeładunków trafiła bezpośrednio do odbiorcy.